We hebben een nieuwe verwerkersovereenkomst! Deze treedt per 25 mei 2018 in werking en is volledig in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Bijgevoegd vind je de nieuwe verwerkersovereenkomsten 3.0 voor scholen en bovenschoolse organisaties.

Verwerkersovereenkomst voor scholen
Verwerkersovereenkomst voor bovenschoolse organisaties en stichtingen

Deze overeenkomsten zijn ook op onze privacy-pagina van de Oefenwebsite te vinden.

Wanneer scholen een nieuwe bestelling plaatsen, zal deze verwerkersovereenkomst ook onder de aandacht gebracht worden via ons bestelformulier. Omdat onze abonnementen nooit automatisch worden verlengd, zal elke school de nieuwe overeenkomst te zien krijgen. De bestaande overeenkomsten blijven geldig totdat de nieuwe versie 3.0 getekend is, zoals ook te lezen is in het privacyconvenant.

Heb je vragen over hoe wij de privacy van onze gebruikers beschermen? Je kunt ons bereiken via info@oefenweb.nl of via 020-8969444.

De eendjes in Ducktator gaan meer babbelen!

In het spel Ducktator blijken een aantal woorden moeilijk te verstaan zonder zinsverband. Vandaar dat vanaf heden de woorden in het spel Ducktator eerst worden voorgelezen in een zin. Daarna wordt het desbetreffende woord herhaald. Het plaatsen van het woord in een zin zorgt ervoor dat spelers niet alleen leren hoe ze het woord schrijven, maar ook hoe ze het woord gebruiken.

Nu ook zinnen in DucktatorVoorbeelden zijn:
‘’Is the lamp on? Lamp.’’
‘’You see the moon at night. Moon.’’
‘’Put salt on the food. Salt.’’

Indien spelers nog onduidelijke zinnen of woorden tegenkomen dan kunnen ze dit aangeven door op het uitroepteken te klikken bij de opgave. Zo kunnen ze een opmerking plaatsen over de zin of het woord. Of u kunt het ons laten weten via info@oefenweb.nl. Zo blijven we doorlopend de WordsandBirdsspellen optimaliseren.

Wat te doen als de zinnen nog niet worden voorgelezen?
Door de Cache te verwijderen ((shift) F5) worden de zinnen ook bij u voorgelezen. Klik op de deze link en lees de instructie van Google over hoe u dit moet doen voor verschillende browsers.

Wat doet het spel Ducktator?
Dit spel is een woorddictee. Nadat spelers een zin en een woord horen moet dit woord correct getypt worden.

Leg meer nadruk op het spel Ducktator!
Als gebruiker is het mogelijk WordsandBirds meer naar uw hand te zetten. Zo kunt u met de functionaliteit spelinstelling per kind of per groep bepalen of het spel aan of uit staat. Het is dus ook mogelijk om de overige spellen tijdelijk uit te zetten zodat de kinderen enkel het spel Ducktator kunnen oefenen in WordsandBirds. Hiervoor kunt u inloggen en in de beheerdersomgeving op beheer – spelinstelling klikken. Vervolgens kunt u achter de naam van uw klas of van een leerling klikken op bewerken. Verplaats nu de overige spellen uit de basisomgeving. Nadat u op OK heeft geklikt kan deze leerling of klas nog enkel dit spel spelen.

Vanwege een storing bij Ziggo zijn wij vandaag 5-10-2016 telefonisch niet bereikbaar. Uiteraard zijn wij per mail wel bereikbaar. U kunt uw vraag of opmerking mailen naar info@oefenweb.nl. We doen ons best uw mail zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Goed nieuws voor al onze gebruikers. Met ingang van dit nieuwe schooljaar hanteren we nieuwe scores op de bordjes in Rekentuin en voor de dieren in Taalzee en Words&birds. Met deze scores geven we onze gebruikers beter inzicht in hun prestaties en hun vooruitgang. Zo is het nu eenvoudiger om de scores op de spellen onderling te vergelijken en weten kinderen, ouders en leerkrachten nu ook wanneer het gemiddelde niveau van eind groep 3, 5 en 8 is bereikt.

resultaten overzicht grafiekWaar vindt u de nieuwe scores?
Spelers zien de nieuwe scores op de bordjes in Rekentuin en op de visjes en vogeltjes in Taalzee en Words&Birds. Ook de sterren in de groeikaart zijn nu gebaseerd op de nieuwe scores. Leerkrachten vinden de nieuwe scores terug op de individuele resultatenpagina’s in de beheerderomgeving, zowel in de overzichtstabel met alle scores per spel als in de ontwikkelingsgrafieken.

Wat betekenen de nieuwe scores?
De nieuwe scores lopen van 1 tot 1.000. We hebben de scores 300, 500 en 800 gekoppeld aan eind groep 3, 5 en 8. Hierdoor kunnen kinderen, ouders en leerkrachten nu eenvoudig zien of ze al op het gemiddelde niveau van eind groep 3, 5 en 8 scoren.

Voor alle spellen geldt nu dat een score van 800 betekent dat een kind het gemiddelde niveau heeft gehaald van onze gebruikers aan het eind van de basisschool. Hij scoort dus hetzelfde als een gemiddelde groep 8 leerling aan het eind van het schooljaar. Voor Rekentuin en Taalzee hebben we ook de scores 300 en 500 geijkt. Dit geldt niet voor Words&Birds. Een score van 500 in Rekentuin en Taalzee betekent dus dat het kind hetzelfde scoort als een gemiddelde groep 5 leerling aan het eind van het schooljaar. Zo geldt ook dat een score van 300 binnen deze producten gelijk is aan een score die je aan het eind van groep 3 van een gemiddelde gebruiker in onze producten kunt verwachten. Met deze scores hebben kinderen nu ook zelf beter inzicht in hoe goed ze het doen op de verschillende spellen en aan welke spellen ze meer aandacht moeten besteden.

Let op! Omdat dit erg ingewikkeld is hebben we enkel de scores 300 en 500 voor Rekentuin en Taalzee en de score 800 voor al onze producten geijkt. Voor de overige scores geldt dus niet dat de honderdtallen precies gelijk vallen met de leerjaren. Gelukkig behouden we ook de relatieve scores in de beheerdersomgeving en kunt u hiermee de nieuwe scores voor alle leerjaren goed interpreteren. De relatieve scores zijn de vertrouwde percentielscores waarmee de scores van kinderen vergeleken worden met kinderen van dezelfde leeftijd. Op deze manier kunt u voor elk leerjaar en voor alle spellen terugvinden hoe kinderen presteren vergeleken met leeftijdsgenoten.

groeikaart rekentuin

Wat verandert er voor u met de komst van deze nieuwe Oefenwebscores?
Vanaf het nieuwe schooljaar (22 augustus 2016) hanteren we de nieuwe scores. Dit betekent dat kinderen vanaf dan de nieuwe scores op hun bordjes en dieren zien. Voor de meeste kinderen betekent de overgang naar de nieuwe scores dat hun plantjes er ook wat groter uit zullen zien dan voor de vakantie. Een mooie beloning voor al het harde werk dat ze al verricht hebben. Doordat we nu werken met honderdtallen is de vooruitgang ook beter zichtbaar. Zo kunnen spelers en beheerders goed in de gaten houden of ze hun score hebben verhoogd na een oefensessie en zullen ze meer succes ervaren.

Meer reguliere lessen in het Engels

Met een nieuw wetsvoorstel wil staatssecretaris Sander Dekker scholen de mogelijkheid bieden reguliere lessen in een vreemde taal te geven. De wet geeft aan dat basisscholen maximaal 15% van hun lestijd mogen aanbieden in de Engelse, Franse en Duitse taal.

Engelse rekenlessen in het basisonderwijsGister bleek in een debat dat de tweede kamer positief is over een wetsvoorstel dat dit mogelijk maakt. Dit betekent dat kinderen straks bijvoorbeeld Engelse rekenlessen krijgen of een aardrijkskundeles in het Duits.

Het lijkt ons een positieve ontwikkeling wanneer scholen de vrijheid krijgen ook reguliere lessen in een vreemde taal aan te bieden. We volgen het nieuws dan ook op de voet. En een Engelse rekenles? Dat is geen enkel probleem voor onze spelers aangezien Rekentuin ook gekoppeld is aan Words&Birds. Dus voortaan iedere dag even oefenen in Words&Birds, dan in Rekentuin en Taalzee en onze spelers zijn klaar voor extra Engelse lessen op de basisschool!

500.000.000 opgaven gemaakt!

Opnieuw een hoogtepunt voor het Oefenwebteam en al onze gebruikers. Binnenkort wordt de 500 miljoenste opgave gemaakt, oftewel een half miljard!!! Hier kunnen jullie volgen of het bijna zover is:

Wie wint een Words&Birds abonnement?

De speler die de 500 miljoenste opgave maakt krijgt een Words&Birds abonnement voor zijn of haar school/ instelling. De opgave kan gemaakt worden in Rekentuin, Taalzee of Words&Birds. Bovenstaande teller telt alle opgaven van onze drie producten bij elkaar op.

Wil je kans maken op deze prijs? We kunnen alvast als tip meegeven dat er zo’n miljoen opgaven per dag worden gemaakt dus daarmee kun je misschien iets beter raden wanneer het belangrijk is om veel, heel veel te spelen in de Oefenwebwereld!
Ipad rekentuin - klein