vakantiemodus Words&Birds

Voorkom zieke vogels

Ook wanneer de schooldeuren sluiten en de vakantie is begonnen, kunnen spelers nog oefenen in onze producten. Om te voorkomen dat hun spelomgeving toch achteruitgaat doordat ze minder oefenen, hebben we de vakantiemodus.

Als beheerder heeft u de mogelijkheid om de spelomgeving van spelers in de vakantiemodus te zetten. Spelers kunnen gewoon blijven oefenen met onze producten, maar er zal geen verval in hun spelomgeving optreden. Dit voorkomt dat spelers die tijdens de vakantie niet of minder oefenen, na de vakantie beginnen met een verdorde speelomgeving. Zo is hun harde werken niet voor niets geweest en kunnen ze direct verder waar ze gebleven waren!

Let op! De vakantiemodus moet voor ieder product (Rekentuin/Taalzee/Words&Birds) apart ingesteld worden.

Videouitleg over de vakantiemodus

Meer informatie en uitgebreidere handleidingen vindt u op onze instructiepagina’s.

Doelgericht werken

Words&Birds stimuleert het doelgericht werken van spelers op verschillende manieren. Wanneer spelers worden beloond voor hun inzet, zullen ze gemotiveerder oefenen in Words&Birds.

opbrengstgericht lerenDoelgericht werken in Words&Birds
Door regelmatig te oefenen met Words&Birds, verzorgen spelers hun vogels. Wanneer er niet frequent geoefend wordt, zullen de vogels lager vliegen en kunnen ze zelfs gevangen worden door een kat. Daarnaast kunnen spelers door spelletjes te spelen, virtuele muntjes verdienen. Hiermee kunnen zij prijzen kopen voor in hun prijzennest. Hoe meer muntjes, des te mooier de prijzen.

Zo wordt oefenen beloond met virtuele munten en vliegende vogels en is de ontwikkeling van spelers af te lezen aan de toename van het aantal vogels in hun spelomgeving. Dit maakt het leren niet alleen leuker maar ook efficiënter.

Muntjes verdienen? Zo werkt onze scoringsregel
Per spel kan de speler muntjes verdienen. Het aantal muntjes staat gelijk aan het aantal seconden dat overblijft na het geven van een goed antwoord. Dus hoe sneller de speler een goed antwoord geeft, hoe meer muntjes hij/zij verdient. Wordt er niet binnen de tijd geantwoord of klikt de speler op het vraagteken? Dan verdient hij/zij geen muntjes. Bij een fout antwoord verliest de speler het aantal overgebleven seconden in muntjes. Met deze scoreregel leren spelers dat zowel snelheid als accuratesse belangrijk zijn. Tevens wordt gokken ontmoedigd want dat levert geen munten op.

Woordenschat uitgebreid met extra moeilijke opgaven

Moeilijkere opgaven in woordenschat

We hebben gemerkt dat sommige spelers al zeer goed in Engels zijn. Zo goed dat het Woordenschatspel (Wordo) in Words&Birds voor hen zelfs wat te makkelijk is. Daarom breiden we vanaf juni het spel uit met extra moeilijke opgaven. Spelers met een (zeer) hoge score worden opnieuw uitgedaagd en kunnen dus weer aan de slag met nieuwe opgaven. Doordat we extra moeilijke opgaven toevoegen zullen de scores van onze Words&Birdsspelers op het Woordenschatspel omlaag gaan.

engels in de onderbouwEngels in de onderbouw

Myrna Feuerstake, adjunct directeur van EarlyBird, vertelt in dit gastblog over vroeg Engels in het Nederlandse basisonderwijs en de stand van zaken hiervan.

“In Nederland neemt het aanbieden van Engels vanaf de kleutergroepen een grote vlucht; van 15 basisscholen in 2013 naar meer dan 1000 in 2015. De forse toename is toe te schrijven aan verschillende factoren:

1. Steeds meer ouders en hun kinderen stellen een start op jonge leeftijd op prijs.
2. Onderzoeken wijzen uit dat vroeg starten de spreekvaardigheid bevordert, immers hoe eerder starten, hoe meer tijd om te oefenen.
3. Engels is samen met Nederlands en wiskunde een kernvak geworden in het voortgezet onderwijs wat betekent dat er voor deze drie vakken maar één onvoldoende gehaald mag worden.
4. Engels is de meest gebruikte taal op de universiteiten, hogescholen en in internationale contacten.
5. Het ministerie van onderwijs schetst steeds meer het belang van een goede beheersing van de Engelse taal (Plan van aanpak Engels in het basisonderwijs, staatssecretaris van Onderwijs, 2013)

Van kwantiteit naar kwaliteit
Met de groei van het aantal scholen wordt de roep om kwaliteit steeds groter. Elke school met vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) heeft de vrijheid het onderwijs op zijn eigen manier vorm te geven. Er is een grote variatie in het aanbod, het aantal lesuren en de deskundigheid van de leerkrachten. Om dit zoveel mogelijk te ondervangen, is er door het Platform vvto o.l.v. het Europees Platform (nu: EP-Nuffic), een Landelijke Standaard vvto ontwikkeld en op 12 mei 2011 aan de toenmalige minister Marja Bijsterveldt overhandigd. Basisscholen kunnen in drie a vier jaar tijd naar deze Standaard toewerken en een kwaliteitskeurmerk behalen als zij aan alle eisen voldoen. De volgende stap is de vvto-basisscholen zover te krijgen dat zij daadwerkelijk volgens de standaard gaan werken om zich vervolgens te laten ‘keuren’. Deze scholen kunnen zich ook aanmelden bij het netwerk vvto van het EP-Nuffic (januari 2015) om kennis en ervaringen te halen en te delen.

In Nederland zijn er drie erkende kwaliteitskeurmerken waarvan EarlyBird er één is.
Op onze website kunt u lezen welke scholen het avontuur al zijn aangegaan en op weg zijn naar het keurmerk of gecertificeerd zijn.

Over EarlyBird
EarlyBird is het landelijk kenniscentrum voor vroeg vreemdetalenonderwijs Engels (vvtoE), met een netwerk van 300 scholen en 50 kinderdagverblijven. Er wordt nauw samengewerkt met het EP-Nuffic, de Hogeschool Rotterdam, Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) en onderzoekers van verschillende universiteiten. Het kenniscentrum helpt kinderopvangcentra en basisscholen op weg naar de Landelijk Standaard toe, middels begeleiding, nascholing en materialen, zodat het programma, de leerkrachten en de kinderen steeds beter worden. EarlyBird heeft een wetenschappelijk onderbouwde methodiek ontwikkeld dat er op gericht is kinderen van 2 tot 12 jaar op een speelse natuurlijke wijze de Engelse taal te leren.
EarlyBird ontwikkelt ook curricula, les- en spelmaterialen voor uitgevers, met deze methodiek als uitgangspunt. Recent is Words&Birds op de markt gekomen, een online en adaptief Engels oefenprogramma dat samen met Oefenweb ontwikkeld is. Kinderen vanaf groep 5 kunnen op hun eigen niveau, zowel thuis als op school, zelfstandig oefenen aan het uitbreiden van hun woordenschat, lezen, spellen en grammatica. Materialen als Words&Birds dragen bij aan een kwalitatief goed onderwijsprogramma.”

Update 4 mei 2015:
De deadline voor de vacature is verstreken, en daarmee is deze vacature gesloten. We gaan de reacties in behandeling nemen en nemen spoedig contact op met de sollicitanten.

Oefenweb zoekt een ervaren front-end developerOefenweb.nl, ontwikkelaar van innovatieve adaptieve onderwijsapplicaties, zoekt een ervaren front-end developer om haar multidisciplinaire ontwikkelteam te versterken.

Over ons
Oefenweb.nl, een succesvolle spin-off van de Universiteit van Amsterdam, ontwikkelt web-based adaptieve oefen-volgsystemen voor de educatieve markt. De belangrijkste producten zijn Rekentuin.nl en Taalzee.nl, die door ruim 20% van de Nederlandse basisscholen worden gebruikt. Samen maken deze kinderen bijna 1,5 miljoen opgaven per dag.

Deze adaptieve volgsystemen zijn gebaseerd op innovatieve algoritmes die vragen om innovatieve ICT oplossingen. In de komende tijd zullen we onze systemen opschalen naar groter gebruik, onze producten uitbreiden met nieuwe spellen en volledig nieuwe oefen-volgsystemen ontwikkelen.

Oefenweb.nl bestaat uit een enthousiast en multidisciplinair team dat nu zoekt naar een veelzijdige ICT ontwikkelaar met vaardigheden op het gebied van front-end en game development.

Werkzaamheden
• Je ontwikkelt hoogwaardige front-end code voor een grote verscheidenheid aan onderdelen van onze bestaande en nieuwe applicaties.
• Je ontwikkelt Javascript spellen met verschillende vraag- en antwoordtypes voor verschillende doelgroepen (van jong tot oud).
• Je denkt mee over de architectuur van onze front-end code. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn dat de code schaalbaar, herbruikbaar en testbaar is.
• Je blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van web development en pas deze toe in onze applicaties.
• Je neemt actief deel aan brainstormsessies met de andere teamleden die zowel inhoudelijk als technisch van aard kunnen zijn.
• We werken volgens de Scrum / Agile methodiek en gebruiken voor onze softwareontwikkeling Jira en Bitbucket/GitHub.

Je profiel
• Minimaal 3 jaar ervaring als front-end developer
• Relevante HBO of universitaire opleiding
• Inzet, enthousiasme en vermogen tot samenwerken
• Je hebt ruime ervaring met:
– Bouwen van HTML(5) markup
– Javascript (Mootools, jQuery, Node.js)
– CSS (Less)
• Daarnaast ben je ervaren in/ben je bekend met:
– Het schrijven van Object Oriented PHP code
– Responsive web design en development (Bootstrap)
– Versiebeheer (GIT)
– MVC frameworks (zoals CakePHP, Symphony)
• Pré:
– Kennis van browser quirks en compatability issues
– Ervaring met front-end development voor touch devices
– Ervaring met het ontwikkelen van wordpress themes/plugins

Wat bieden wij?
Een afwisselende functie in een jong en enthousiast team. Een aanstelling voor 4-5 dagen per week. Salaris afhankelijk van je kennis en ervaring. Daarboven ontvang je 8% vakantietoeslag en word je opgenomen in een collectieve pensioenregeling. Tot onze secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer flexibele werktijden, 30 vakantiedagen per jaar (bij fulltime) en reiskostenvergoeding.

Interesse?
Mail je CV en een motivatiebrief voor 1 mei 2015 naar vacature@oefenweb.nl.

Update 4 mei 2015:
De deadline voor de vacature is verstreken, en daarmee is deze vacature gesloten. We gaan de reacties in behandeling nemen en nemen spoedig contact op met de sollicitanten.

Educatieve content ontwikkelaarOefenweb.nl, ontwikkelaar van adaptieve onderwijsapplicaties, zoekt een educatieve contentontwikkelaar met kennis van het reken- en/of taalcurriculum en toetsontwikkeling (psychometrie).

Over ons
Oefenweb.nl, een succesvolle spin-off van de Universiteit van Amsterdam, ontwikkelt web-based adaptieve oefen-volgsystemen voor de educatieve markt. De belangrijkste producten zijn Rekentuin.nl en Taalzee.nl, die door kinderen van 1500 scholen met veel enthousiasme worden gebruikt.

Deze adaptieve volgsystemen zijn gebaseerd op innovatieve algoritmes die ervoor zorgen dat alle kinderen op hun eigen niveau kunnen oefenen. Tegelijkertijd krijgen leerkrachten inzichtelijke rapportages om de voortgang van hun leerlingen te kunnen volgen.

Oefenweb.nl bestaat uit een jong, enthousiast en multidisciplinair team dat nu zoekt naar een creatieve contentontwikkelaar die verantwoordelijk is voor de content ontwikkeling van onze adaptieve reken- en taalspellen.

Werkzaamheden:

– Je bedenkt nieuwe spellen en opgaven voor onze programma’s op basis van de vereiste leerdoelen en referentieniveaus voor rekenen en taal.
– Je koppelt tevens de bestaande content van onze producten aan relevante leerdoelen en referentieniveaus.
– Je voert psychometrische analyses uit om de kwaliteit van onze itembanken te monitoren. Je vertaalt, waar nodig, de resultaten naar concrete aanpassingen aan de content of werking van de spellen.
– Je bedenk inzichtelijke rapportages voor leerkrachten over de behaalde resultaten van hun leerlingen.
– Je neemt actief deel aan brainstormsessies met de andere teamleden over onze producten.

Profiel:

– Je houdt ervan om in de leerdoelen van rekenen en taal te duiken en dit te vertalen naar concrete opgaven voor onze spellen.
– Je hebt relevante psychometrische kennis en kunt zelfstandig psychometrische analyses uitvoeren, bij voorkeur in R.
– Kennis van het reken- en/of taalcurriculum in het primair onderwijs.
– Kennis van de leerdoelen en referentieniveaus in het primair onderwijs.
– Je bent in staat om zelfstandig te werken en komt graag met eigen initiatieven.
– Je bent creatief, enthousiast en kunt goed samenwerken.
– Je bent analytisch en werkt secuur.
– Relevante HBO of WO opleiding

Wat bieden wij?

Een afwisselende functie in een jong en enthousiast team. Een aanstelling voor 4-5 dagen per week. Salaris afhankelijk van je kennis en ervaring. Daarboven ontvang je 8% vakantietoeslag en word je opgenomen in een collectieve pensioenregeling. Tot onze secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer flexibele werktijden, 30 vakantiedagen per jaar en reiskostenvergoeding.

Interesse?

Mail je CV en een motivatiebrief voor 1 mei 2015 naar vacature@oefenweb.nl.