Interview met Marthe Straatemeier

Kennisnet is voor leerkrachten en scholen in Nederland een bekend adviseur op het gebied van onderwijs en ict. Twee van hun experts, Frans Schouwenburg (onderwijsvernieuwing) en Michael van Wetering (innovatie en ict-infrastructuur) praten met onze directeur, Marthe Straatemeier, over Oefenweb, adaptief onderwijs en de ontwikkelingen op het gebied van leren, toetsen en monitoren met behulp van ict.

In de podcast van Kennisnet, vertelt Marthe onder andere over de enorme niveauverschillen binnen een klas die terug te zien zijn in de data van Rekentuin en de uitdagingen die dit met zich meebrengt voor het onderwijs. Het differentiëren op drie niveaus is daarbij niet toereikend. Steeds meer scholen kiezen dan ook voor adaptieve leermiddelen om elk kind onderwijs op het eigen niveau te bieden. Daarbij spelen leerkrachten een sleutelrol in het bepalen welke kinderen behoefte hebben aan instructie en wat zij dan precies nodig hebben om een volgende stap te kunnen zetten in hun ontwikkeling.

Kennisnet podcast

© Frans Schouwenburg

Voor Oefenweb geldt dat we sinds dit jaar Rekentuin hebben aangevuld met instructie. Omdat wij denken dat ook instructie op maat binnen een app of programma kinderen net een stapje verder kan helpen. Hierdoor blijft er tijd en ruimte over voor andere zaken.

Interessante vragen liggen er ook op het gebied van rapportages, toetsen en doelen. In de praktijk blijkt het vaak lastig om resultatenrapportages goed te interpreteren en is er behoefte aan een koppeling met heldere leerdoelen. Goed en veelvuldig meten is daarbij onmisbaar. Ook hierover vertelt Marthe in de podcast.

Ter afsluiting vragen de experts van Kennisnet naar de nieuwste blogserie van Oefenweb: Oefenweb, Onderwijs en Onderzoek. Marthe vertelt dat Oefenweb in deze reeks blogberichten het adaptieve systeem achter de online leeromgevingen inzichtelijk maakt. Wij vinden het belangrijk dat leerkrachten begrijpen hoe het systeem werkt, zodat zij het optimaal in kunnen zetten in de klas.

Engelse werkwoorden oefenen in Words&Birds

Nieuw spel in Words&Birds

Goed nieuws voor de gebruikers van Words&Birds. Words&Birds is uitgebreid met een nieuw spel: Verby. In dit spel oefenen spelers de werkwoordsspelling en de juiste werkwoordsvorm. Er worden korte zinnen aangeboden waarna de speler de juiste vorm van het werkwoord moet kiezen uit drie antwoordmogelijkheden. Met Verby leren spelers Engelse werkwoorden vervoegen in de tegenwoordige, verleden en voltooide tijd.

Verby verschijnt in de spelomgeving zodra Flashy, Ducktator en Wordo voldoende zijn geoefend.