optimalisaties in words&birdsOptimalisaties in Words&Birds, heeft u ze al opgemerkt?

Dagelijks werken we met veel plezier aan Words&Birds. Zo willen we Engels oefenen nóg leuker maken voor spelers en het gebruik van onze programma’s vereenvoudigen. Daarom hebben we het afgelopen halfjaar verschillende optimalisaties in Words&Birds gedaan.

 • Nieuwe spellen: Twinny & WordoAudio
 • Update bestaande spellen:
  – Spelers kunnen nog meer oefenen met het spel Shaper, omdat wij meer opgaven aan het spel hebben toegevoegd.
  – Puzzle en Chooser zijn verplaatst naar de bonuslucht in Words&Birds. Zo worden spelers die veel oefenen in de basislucht beloond met twee leuke spellen in de bonuslucht.
  – Het spel Puzzle is geoptimaliseerd waardoor opgaven minder snel fout worden gerekend.

 

Alle optimalisaties van het afgelopen halfjaar vindt u in dit overzicht.

Words&Birds aansluiten bij de methodeWilt u dat uw leerlingen alleen de domeinen oefenen die u met de methode in de klas behandelt? Of wilt u enkele leerlingen gericht laten oefenen? Gebruik dan de Spelinstelling. Dit geeft u de vrijheid om zelf te bepalen welke spellen zichtbaar zijn in de spelomgeving. Zo heeft u zelf in de hand wat uw leerlingen oefenen in onze producten.

oefenwebscores in rekentuin, taalzee en words&birdsOnlangs zijn we nieuwe Oefenwebscores gaan gebruiken in onze producten Rekentuin, Taalzee en Words&Birds. De scores bieden leerkrachten, ouders en kinderen inzicht in het
niveau van de speler. In onze eerste Oefenweb Snapshot leggen we uit hoe u de scores interpreteert en gebruikt om uw onderwijs nog beter op uw leerlingen af te stemmen.

vakantiemodus Words&Birds

Voorkom zieke vogels

Ook wanneer de schooldeuren sluiten en de vakantie is begonnen, kunnen spelers nog oefenen in onze producten. Om te voorkomen dat hun spelomgeving toch achteruitgaat doordat ze minder oefenen, hebben we de vakantiemodus.

Als beheerder heeft u de mogelijkheid om de spelomgeving van spelers in de vakantiemodus te zetten. Spelers kunnen gewoon blijven oefenen met onze producten, maar er zal geen verval in hun spelomgeving optreden. Dit voorkomt dat spelers die tijdens de vakantie niet of minder oefenen, na de vakantie beginnen met een verdorde speelomgeving. Zo is hun harde werken niet voor niets geweest en kunnen ze direct verder waar ze gebleven waren!

Let op! De vakantiemodus moet voor ieder product (Rekentuin/Taalzee/Words&Birds) apart ingesteld worden.

Videouitleg over de vakantiemodus

Meer informatie en uitgebreidere handleidingen vindt u op onze instructiepagina’s.

Oefenweb on Tour

Words&Birds gaat on tour

In oktober 2015 starten we met ‘Oefenweb on tour’. We bezoeken verschillende plaatsen in Nederland en vestigen ons voor een middag op een centrale plek in de regio. We nodigen u van harte uit ons daar te bezoeken. U kunt ons vragen stellen over de producten, onze spellen eens uitproberen of één van onze presentaties en workshops bijwonen. Uiteraard is de middag geheel gratis en voor iedereen toegankelijk. De eerste data en plaatsnamen van Oefenweb on tour kunnen we al aan u bekendmaken:

 • Lochem – Gelderland – woensdag 7 oktober van 12.00 tot 17.00 uur
 • Enkhuizen – Noord-Holland- woensdag 4 november van 12.00 tot 17.00 uur
 • Delft – Zuid-Holland – woensdag 11 november van 12.00 tot 17.00 uur

 

Wilt u bij een van deze dagen aanwezig zijn? Dan kunt u zich hier gratis en vrijblijvend aanmelden.

Doelgericht werken

Words&Birds stimuleert het doelgericht werken van spelers op verschillende manieren. Wanneer spelers worden beloond voor hun inzet, zullen ze gemotiveerder oefenen in Words&Birds.

opbrengstgericht lerenDoelgericht werken in Words&Birds
Door regelmatig te oefenen met Words&Birds, verzorgen spelers hun vogels. Wanneer er niet frequent geoefend wordt, zullen de vogels lager vliegen en kunnen ze zelfs gevangen worden door een kat. Daarnaast kunnen spelers door spelletjes te spelen, virtuele muntjes verdienen. Hiermee kunnen zij prijzen kopen voor in hun prijzennest. Hoe meer muntjes, des te mooier de prijzen.

Zo wordt oefenen beloond met virtuele munten en vliegende vogels en is de ontwikkeling van spelers af te lezen aan de toename van het aantal vogels in hun spelomgeving. Dit maakt het leren niet alleen leuker maar ook efficiënter.

Muntjes verdienen? Zo werkt onze scoringsregel
Per spel kan de speler muntjes verdienen. Het aantal muntjes staat gelijk aan het aantal seconden dat overblijft na het geven van een goed antwoord. Dus hoe sneller de speler een goed antwoord geeft, hoe meer muntjes hij/zij verdient. Wordt er niet binnen de tijd geantwoord of klikt de speler op het vraagteken? Dan verdient hij/zij geen muntjes. Bij een fout antwoord verliest de speler het aantal overgebleven seconden in muntjes. Met deze scoreregel leren spelers dat zowel snelheid als accuratesse belangrijk zijn. Tevens wordt gokken ontmoedigd want dat levert geen munten op.

Bestel in juni en win!

Bestel & win!

Als afsluiter van het schooljaar hebben we speciaal voor scholen en families een leuke actie! Plaatst u in de maand juni een bestelling op Rekentuin, Taalzee en/of Words&Birds dan maakt u kans uw abonnementsgeld terug te winnen. De actie is voor zowel bestaande als nieuwe klanten van Oefenweb en geldt voor zowel eerste bestellingen als verlengingen/bijbestellingen.

Onder alle betaalde bestellingen van juni 2015 kiezen we twee winnaars: een school en een familie. Deze winnaars winnen het totale bedrag van hun bestelling terug. Kans maken? Als u in juni 2015 een bestelling plaatst en betaalt dingt u automatisch mee voor de prijs.

Bekijk de actievoorwaarden.

Woordenschat uitgebreid met extra moeilijke opgaven

Moeilijkere opgaven in woordenschat

We hebben gemerkt dat sommige spelers al zeer goed in Engels zijn. Zo goed dat het Woordenschatspel (Wordo) in Words&Birds voor hen zelfs wat te makkelijk is. Daarom breiden we vanaf juni het spel uit met extra moeilijke opgaven. Spelers met een (zeer) hoge score worden opnieuw uitgedaagd en kunnen dus weer aan de slag met nieuwe opgaven. Doordat we extra moeilijke opgaven toevoegen zullen de scores van onze Words&Birdsspelers op het Woordenschatspel omlaag gaan.

Engelse werkwoorden oefenen in Words&Birds

Nieuw spel in Words&Birds

Goed nieuws voor de gebruikers van Words&Birds. Words&Birds is uitgebreid met een nieuw spel: Verby. In dit spel oefenen spelers de werkwoordsspelling en de juiste werkwoordsvorm. Er worden korte zinnen aangeboden waarna de speler de juiste vorm van het werkwoord moet kiezen uit drie antwoordmogelijkheden. Met Verby leren spelers Engelse werkwoorden vervoegen in de tegenwoordige, verleden en voltooide tijd.

Verby verschijnt in de spelomgeving zodra Flashy, Ducktator en Wordo voldoende zijn geoefend.

engels in de onderbouwEngels in de onderbouw

Myrna Feuerstake, adjunct directeur van EarlyBird, vertelt in dit gastblog over vroeg Engels in het Nederlandse basisonderwijs en de stand van zaken hiervan.

“In Nederland neemt het aanbieden van Engels vanaf de kleutergroepen een grote vlucht; van 15 basisscholen in 2013 naar meer dan 1000 in 2015. De forse toename is toe te schrijven aan verschillende factoren:

1. Steeds meer ouders en hun kinderen stellen een start op jonge leeftijd op prijs.
2. Onderzoeken wijzen uit dat vroeg starten de spreekvaardigheid bevordert, immers hoe eerder starten, hoe meer tijd om te oefenen.
3. Engels is samen met Nederlands en wiskunde een kernvak geworden in het voortgezet onderwijs wat betekent dat er voor deze drie vakken maar één onvoldoende gehaald mag worden.
4. Engels is de meest gebruikte taal op de universiteiten, hogescholen en in internationale contacten.
5. Het ministerie van onderwijs schetst steeds meer het belang van een goede beheersing van de Engelse taal (Plan van aanpak Engels in het basisonderwijs, staatssecretaris van Onderwijs, 2013)

Van kwantiteit naar kwaliteit
Met de groei van het aantal scholen wordt de roep om kwaliteit steeds groter. Elke school met vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) heeft de vrijheid het onderwijs op zijn eigen manier vorm te geven. Er is een grote variatie in het aanbod, het aantal lesuren en de deskundigheid van de leerkrachten. Om dit zoveel mogelijk te ondervangen, is er door het Platform vvto o.l.v. het Europees Platform (nu: EP-Nuffic), een Landelijke Standaard vvto ontwikkeld en op 12 mei 2011 aan de toenmalige minister Marja Bijsterveldt overhandigd. Basisscholen kunnen in drie a vier jaar tijd naar deze Standaard toewerken en een kwaliteitskeurmerk behalen als zij aan alle eisen voldoen. De volgende stap is de vvto-basisscholen zover te krijgen dat zij daadwerkelijk volgens de standaard gaan werken om zich vervolgens te laten ‘keuren’. Deze scholen kunnen zich ook aanmelden bij het netwerk vvto van het EP-Nuffic (januari 2015) om kennis en ervaringen te halen en te delen.

In Nederland zijn er drie erkende kwaliteitskeurmerken waarvan EarlyBird er één is.
Op onze website kunt u lezen welke scholen het avontuur al zijn aangegaan en op weg zijn naar het keurmerk of gecertificeerd zijn.

Over EarlyBird
EarlyBird is het landelijk kenniscentrum voor vroeg vreemdetalenonderwijs Engels (vvtoE), met een netwerk van 300 scholen en 50 kinderdagverblijven. Er wordt nauw samengewerkt met het EP-Nuffic, de Hogeschool Rotterdam, Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) en onderzoekers van verschillende universiteiten. Het kenniscentrum helpt kinderopvangcentra en basisscholen op weg naar de Landelijk Standaard toe, middels begeleiding, nascholing en materialen, zodat het programma, de leerkrachten en de kinderen steeds beter worden. EarlyBird heeft een wetenschappelijk onderbouwde methodiek ontwikkeld dat er op gericht is kinderen van 2 tot 12 jaar op een speelse natuurlijke wijze de Engelse taal te leren.
EarlyBird ontwikkelt ook curricula, les- en spelmaterialen voor uitgevers, met deze methodiek als uitgangspunt. Recent is Words&Birds op de markt gekomen, een online en adaptief Engels oefenprogramma dat samen met Oefenweb ontwikkeld is. Kinderen vanaf groep 5 kunnen op hun eigen niveau, zowel thuis als op school, zelfstandig oefenen aan het uitbreiden van hun woordenschat, lezen, spellen en grammatica. Materialen als Words&Birds dragen bij aan een kwalitatief goed onderwijsprogramma.”