Hoe kunt u Words&Birds inzetten in de klas? We geven u graag enkele handvatten waarmee u doelen kunt stellen aan het gebruik van Words&Birds en waarmee u onze programma effectiever kunt inzetten.

 

1. Frequent oefenen

Stel bijvoorbeeld als doel dat iedereen minimaal 60 opgaven per week maakt. 60 opgaven staat gelijk aan zo’n 25 minuten oefenen. Op deze manier wordt voor uw leerlingen exact duidelijk wat er van ze wordt verwacht. U kunt dit voor uw klas controleren in de backend onder Resultaten – Opgaven gemaakt.

Uiteraard kunt u dit doel helemaal zelf invullen. Stel uzelf de volgende vragen: hoeveel opgaven wil ik dat er gemaakt worden en binnen welke tijdseenheid? Dienen de opgaven binnen specifieke spellen gespeeld te worden? Bekijk in de volgende alinea hoe u dit kunt reguleren.

 

2. Specifieke spelinstelling

Bepaal per leerling of per klas welke spellen gespeeld kunnen worden in de basis- en bonusomgeving. Dit kunt u in de backend doen onder Beheer – Spelinstelling. Zo oefenen leerlingen enkel de volgens u noodzakelijke domeinen.

 

3. Nachtmerries omzetten in dromen

Voor leerlingen die moeite hebben met een spel kunt u de nachtmerrieopgaven bekijken. Dit zijn de 10 meest gemaakte fouten van een leerling van de 50 laatst gemaakte opgaven binnen een spel. De nachtmerrieopgaven zijn te vinden in de backend door in de Resultaten te klikken op ‘bekijken’ achter de naam van uw leerling en vervolgens op één van de spellen. Neem deze lijst met uw leerling door en bespreek hoe dit beter kan.

 

4. Inzetten van de applicaties

Bepaal voor uzelf op welke manier u de oefenprogramma’s wenst in te zetten. Zo kunt u het op de weektaak zetten of werken met een aftekenlijst zodat uw leerlingen minimaal één keer per week op school oefenen. U kunt een vast moment van de week kiezen zodat duidelijk is op welk moment geoefend wordt met de applicatie(s). Ten slotte kunt u het uiteraard ook meegeven als huiswerk aangezien de programma’s ook prima thuis te gebruiken zijn.