• Top 5
  meest gestelde vragen
 • Words&Birds
  wat is het?
 • Words&Birds
  hoe werkt het?
 • Adaptief
  wat is dat?
 • Techniek
  gaat er iets mis?
 • Onderwijs
  voor wie en waarom?
 • Abonnement
  hoe inschrijven en opstarten?
 • [toon alles]
Top 5 - meest gestelde vragen

Kan ik de tijd in de spellen uitschakelen?

Nee, het is niet mogelijk het tijdselement in de spellen uit te schakelen. Tijd is namelijk een belangrijk aspect van ons adaptieve systeem. Tijd en accuratesse bepalen het niveau van de opgaven die een speler aangeboden krijgt.

Kan ik een bestelling per overschrijving betalen?

Ja, u kunt uw bestelling per overschrijving betalen. U kiest dan tijdens het bestelproces als betaalmethode 'Overschrijving'. U ontvangt dan per mail een bevestiging en factuur. U heeft 14 dagen de tijd om de factuur te betalen. Als u meer wilt lezen over het betalen van een bestelling, bekijk dan deze handleiding.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten.

Spelers: vraag aan je leerkracht of ouder wat je wachtwoord is.
Andere gebruikers: klik hier om een nieuw wachtwoord aan te vragen.

Hoe kan ik de beschikbaarheid van de spellen van mijn leerlingen/ kinderen instellen?

U kunt per speler, klas of school bepalen welke spellen in de basisomgeving en welke in de bonusomgeving zichtbaar zijn. Zo bepaalt u voor iedere speler welke spellen ze moeten/kunnen oefenen. Dit kunt u doen in de backend onder Beheer – Spelinstelling. Wanneer u dit niet doet bepaalt het programma automatisch welke spellen in de basis- en bonusomgeving worden geplaatst.
Wilt u meer weten over het instellen van beschikbaarheid van spellen, bekijk dan deze handleiding

Hoe kan ik het moeilijkheidsniveau van de spellen instellen?

Words&Birds is volledig adaptief. Het programma geeft altijd opgaven op het niveau van de speler. Dit gebeurt volledig automatisch. Het kan dus dat spelers andere opgaven maken dan waar ze op dat moment in de lesstof mee bezig zijn.
De groepsinstelling wordt gebruikt om het startniveau te bepalen wanneer een kind voor het eerst inlogt. Daarnaast wordt de groepsinstelling gebruikt om de resultaten te vergelijken met alle andere gebruikers in dezelfde groep.

Words&Birds - wat is het?

Wat is Words&Birds?

Words&Birds is een online oefenprogramma waarmee kinderen spelenderwijs hun Engelse taalvaardigheden kunnen oefenen en automatiseren op hun eigen niveau. De oefeningen worden automatisch geanalyseerd en teruggekoppeld. Hierdoor wordt het ook wel een oefen-volgsysteem genoemd.
De belangrijkste kenmerken van Words&Birds:

 • Spelenderwijs oefenen: Words&Birds biedt kinderen een uitdagende webomgeving waarin zij op een leuke manier de Engelse taal kunnen oefenen.
 • Adaptief: Ieder kind krijgt automatisch opgaven aangeboden op zijn of haar eigen niveau.
 • Volgen: In de backend, het beheerdersgedeelte van Words&Birds, wordt gedetailleerde informatie geboden van de individuele taalontwikkeling van kinderen en hun sterke en zwakke punten. Leerkrachten kunnen Words&Birds inzetten als hoogfrequent leerlingvolgsysteem en toetsinstrument om het taalniveau van kinderen te bepalen.
 • Online Oefenen: Words&Birds is een online programma waardoor het zowel op school als thuis gebruikt kan worden. Doordat het een methode-onafhankelijk oefenprogramma is, kan het naast iedere lesmethode worden ingezet.
 • Universiteit van Amsterdam (UvA): Deze webapplicatie is ontwikkeld aan de UvA om de ontwikkeling van kinderen gedetailleerd in kaart te brengen.

Door wie is Words&Birds ontwikkeld?

Words&Birds is ontwikkeld door de programmagroep Psychologische Methodenleer aan de Universiteit van Amsterdam onder leiding van prof. dr. Han van der Maas. Words&Birds is op dit moment een product van Oefenweb.nl, een spin-off bedrijf van de UvA. Oefenweb.nl is vanaf 2015 verantwoordelijk voor de verder ontwikkeling van Words&Birds.

Voor wie is Words&Birds geschikt?

Words&Birds is geschikt voor alle leerlingen die spelenderwijs Engelse taalvaardigheden willen oefenen. Words&Birds is oorspronkelijk ontwikkeld voor spelers in de bovenbouw van het basisonderwijs en onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Wat zijn de doelen van Words&Birds?

Words&Birds heeft doelen op drie niveaus, namelijk het niveau van het kind, de Leerkracht en de onderzoeker.

De speler
Words&Birds wil spelers een uitdagende webomgeving bieden waarin zij op een leuke manier de Engelse taal kunnen oefenen en automatiseren. Het idee achter Words&Birds, ontleend aan de theorie over de ontwikkeling van expertise, is dat kinderen veel kunnen leren van korte, gerichte, op hun niveau afgestemde oefeningen (deliberate practice). Door kinderen wekelijks 20-30 minuten te laten spelen in Words&Birds worden belangrijke basisvaardigheden, zoals het automatiseren en memoriseren van de hoofdbewerkingen, geoefend.

De leerkracht
Words&Birds neemt voor leerkrachten nakijkwerk uit handen en geeft hen gedifferentieerde informatie over de taalontwikkeling en de sterke en zwakke punten van zijn of haar leerlingen. Daarnaast biedt Words&Birds handvatten voor individuele instructie. Naast resultatenanalyses op het niveau van de leerling biedt Words&Birds ook feedback op klassenniveau. Op deze manier kan een leerkracht ook zijn of haar eigen onderwijs evalueren.

De onderzoeker
Voor onderzoekers is de grote hoeveelheid aan gemaakte opgaven van de spelers en de regelmatigheid (= hoge frequentie) waarmee ze zijn verzameld, zeer interessant. De UvA gebruikt de geanonimiseerde data voor wetenschappelijk onderzoek met als doel nieuwe wetenschappelijke inzichten te verwerven en op deze manier Words&Birds en het onderwijs te kunnen verbeteren.

 

Wat zijn toekomstplannen van Words&Birds?

Oefenweb.nl zal Words&Birds in de komende periode in verschillende opzichten blijven vernieuwen. We streven ernaar om in de toekomst opgaven aan te bieden van alle taaldomeinen die in de referentieniveaus worden omschreven. Een andere vernieuwing is een betere verbinding met instructie via de foutenanalyse.
Uiteraard is deze technologie niet alleen bruikbaar voor taal maar voor alle vakken/ of gebieden waarin veel geoefend moet worden.

Oefenweb.nl maakt deze oefenvolgsystemen ook in opdracht van derden. Zo heeft Oefenweb.nl Typetuin ontwikkeld, een online leeromgeving voor de typecursussen van Typeopleiding Succes. Daarnaast heeft Oefenweb.nl in opdracht van een aantal universiteiten een oefen-volgsysteem voor statistiek ontwikkeld, de Statistiekfabriek. In onze e-learning systemen krijgen spelers altijd automatisch opgaven aangeboden op het juiste niveaus en is de ontwikkeling van spelers tot in detail te volgen.

Waar komen de opgaven uit Words&Birds vandaan?

De opgaven voor Words&Birds worden aangeleverd door Earlybird.

Words&Birds - hoe werkt het?

Met welk doel kan ik Words&Birds gebruiken

 • U kunt Words&Birds gebruiken om uw leerlingen belangrijke Engelse taalvaardigheden te laten oefenen en onderhouden.
 • U kunt Words&Birds gebruiken als toetsinstrument om een hoogfrequent (bijvoorbeeld wekelijks) beeld te krijgen van de vaardigheden van uw leerlingen in relatie tot andere spelers.
 • Words&Birds biedt handvatten voor individuele instructie. Op basis van de foutenanalyses kunt u bijvoorbeeld zien welke leerlingen een foutieve strategie gebruiken.
 • U kunt Words&Birds inzetten als motiverend instrument. Doordat kinderen op hun eigen niveau werken en op speelse wijze oefenen ervaren leerlingen dat taal leuk kan zijn.
 • U kunt Words&Birds inzetten voor specifieke leerlingen. Zowel beginners als gevorderden worden uitgedaagd en gemotiveerd doordat zij op hun eigen niveau werken.

Welke spellen kunnen in Words&Birds gespeeld worden?

Words&Birds bevat inmiddels 8 spellen. Bekijk hier de volledige speluitleg van alle spellen.

Wat zijn de scoringsregels van Words&Birds?

Met ieder spel kan de speler muntjes verdienen. Bij een goed antwoord verdient de speler alle muntjes die nog zichtbaar zijn. Bij geen antwoord binnen de tijd of door op het vraagteken te klikken, worden er geen muntjes gewonnen of verloren. Bij een fout antwoord verliest de speler de overgebleven muntjes. Deze scoringsregel ontmoedigt het gokken van antwoorden doordat het spelers meer muntjes kost dan dat het ze kan opleveren. Daarnaast kunnen zowel beginners als gevorderden met deze scoringsregel evenveel muntjes verdienen. Doordat de opgaven in Words&Birds automatisch worden aangepast aan het niveau van de speler hebben alle gebruikers evenveel kans om een som goed te maken en dus om muntjes te verdienen. Het aantal verdiende muntjes is dan ook een beloning voor de inzet van de speler ongeacht zijn of haar taalcapaciteiten.

Wat betekenen de scores bij de vogels van de spelers?

De scores bij de vogels lopen van 0 tot 1000. We hebben de 300, 500 en 800 geijkt, waardoor ze gelijk staan aan het gemiddelde eindniveau van groep 3, 5 en 8.

Wat gebeurt er met de gegevens van de spelers?

De UvA gebruikt de geanonimiseerde data voor wetenschappelijk onderzoek met als doel nieuwe wetenschappelijke inzichten te verwerven over schoolse vaardigheden en op deze manier Words&Birds en het onderwijs te kunnen verbeteren. Indien een school of familie niet wil dat de gegevens van hun leerlingen anoniem worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek dan kunnen ze dit aan ons doorgeven. Wij zorgen er vervolgens voor dat de gegevens niet worden opgeslagen. Met deze brief kunnen scholen ouders informeren over Words&Birds en het gebruik van de geanonimiseerde gegevens voor onderzoek.

Hoe werkt de vakantiemodus?

De vakantiemodus is een instelling die beheerders (leerkrachten en ouders) voor Words&Birdsgebruikers kunnen instellen zodat de vogels tijdens de vakantie niet ziek worden. Met de vakantiemodus kun je ervoor zorgen dat spelers niet benadeeld worden wanneer ze niet regelmatig oefenen tijdens een vakantie of kampweek. Tijdens de vakantiemodus kunnen spelers echter wel gewoon blijven oefenen en worden ze beloond zoals ze gewend zijn.
Deze instelling kunt u vinden in de backend onder Beheer – Vakantiemodus. De start- en einddatum kunt u zelf instellen.

Kan ik de tijd in de spellen uitschakelen?

Nee, het is niet mogelijk het tijdselement in de spellen uit te schakelen. Tijd is namelijk een belangrijk aspect van ons adaptieve systeem. Tijd en accuratesse bepalen het niveau van de opgaven die een speler aangeboden krijgt.

Adaptief - wat is dat?

Words&Birds is adaptief. Wat betekent dat?

De spelletjes in Words&Birds zijn adaptief, dat wil zeggen dat de moeilijkheid van de opgaven zich automatisch aanpast aan de vaardigheid van het kind. Hierdoor speelt ieder kind op zijn eigen niveau en zijn de opgaven dus niet gekoppeld aan een klas of leeftijd. Als het kind een opgave niet goed beantwoordt of begrijpt, wordt de volgende opgave automatisch eenvoudiger. De opgaven worden zo gekozen dat iedere speler ongeveer drie kwart van de opgaven goed maakt. Het kan dus wel eens voorkomen dat er een moeilijke opgave tussen zit of een hele makkelijke, maar iedere speler (hoog of laag niveau) zal ongeveer 75% van de opgaven goed doen. Bekijk ook onze explanimation die de adaptieve werking van onze programma's uitlegt.

De opgaven van Words&Birds zijn te moeilijk voor mijn leerling/kind.

Words&Birds is adaptief, dat betekent dat de moeilijkheid van de opgaven zich aanpast aan de vaardigheid van de speler. Bij de eerste keer spelen in Words&Birds zal het programma even moeten zoeken wat het juiste niveau is van de speler. Als een speler snel foute antwoorden geeft, worden er vanzelf makkelijkere opgaven aangeboden. Zakt het moeilijkheidsniveau van uw leerling/kind niet snel genoeg naar het juiste niveau? Stel de opgaven binnen de spelomgeving van de speler dan in op ‘makkelijk’ (gezichtje met één zweetdruppel) en geef vervolgens een aantal snelle foute antwoorden. De opgaven worden op deze manier snel makkelijker.

Hoe kan het dat een leerling heel andere opgaven in Words&Birds maakt dan in het lesboek?

Words&Birds is adaptief, dat betekent dat de moeilijkheid van de opgaven zich aanpast aan de vaardigheid van de leerling. Hierdoor speelt iedere leerling op zijn eigen niveau en kan het dus zo zijn dat ze andere opgaven maken dan waar ze op dat moment in het lesboek mee bezig zijn.

Waarom zijn de vogels van sommige domeinen niet (meer) zichtbaar?

In de voorgeprogrammeerde spelomgevingen bestaat er een afhankelijkheid tussen de verschillende spellen. Sommige spellen in de basisomgeving zijn pas beschikbaar als een kind goed genoeg scoort op lagere domeinen. Dit betekent ook dat een vogel weer kan verdwijnen als de score op een lager domein is gezakt. Op deze manier worden spelers gemotiveerd om ook bij de lagere domeinen hun vaardigheid op voldoende niveau te houden. Indien u dit wilt uitzetten kunt u de spelinstelling aanpassen en kiezen voor de Aangepaste spelomgeving. In de Aangepaste spelomgeving bestaat deze afhankelijkheid niet en zijn altijd die vogels beschikbaar die u heeft ingesteld. In deze handleiding kunt u meer lezen over de spelinstellingen. In de bonusomgeving is er overigens ook geen afhankelijkheid tussen de verschillende plantjes en kunnen de spelers altijd alle beschikbare spelletjes spelen.

Hoe worden spelers gemotiveerd binnen dit programma?

Spelers worden op meerdere manieren beloond en gemotiveerd om regelmatig te oefenen:

 • Door de adaptiviteit, speelt iedere speler altijd op zijn eigen niveau. Het programma zorgt ervoor dat de speler altijd zo’n drie kwart van de opgaven goed maakt. Hierdoor is de succeservaring en uitdaging voor iedereen gelijk.
 • Hoe beter de speler wordt, hoe groter de groep vogels wordt. Wanneer de groep vogels groeit en er nieuwe vogels bij komen weet een speler dat hij beter wordt en voldoende oefent. Zodra er te weinig geoefend wordt, worden de vogels ziek en kunnen ze zelfs verdwijnen, wat gebruikers weer moet motiveren om geregeld te oefenen.
 • Spelers verdienen muntjes met het spelen van de taalspellen. De scoringsregel is zo opgezet dat het aantal verdiende muntjes een beloning is voor de inzet van de speler, ongeacht zijn of haar capaciteiten. Hoe vaker een speler oefent hoe meer munten hij verdient. Hierdoor hebben alle gebruikers evenveel kans om muntjes te verdienen. Spelers kunnen hun muntjes omruilen voor prijzen en deze plaatsen in hun vogelnest.
 • Spelers kunnen in de bonusomgeving spelen wanneer ze voldoende geoefend hebben in de basisomgeving. In deze omgeving mogen ze helemaal zelf bepalen welke spelletjes ze spelen en hoe vaak, want de vogels worden niet ziek en zullen ook niet verdwijnen. Ze kunnen alleen in de bonusomgeving als ze alle beschikbare spellen in de basisomgeving voldoende hebben geoefend. Op deze manier worden ze beloond voor het oefenen van de belangrijkste domeinen.
Techniek - gaat er iets mis?

Hoe kan ik de resultatenpagina printen?

U kunt de resultatenpagina gewoon afdrukken. Mocht u problemen ondervinden met het afdrukken in kleur, dan kunt u uw printerinstellingen raadplegen.

Het spel is niet volledig zichtbaar.

Wanneer spelletjes slechts gedeeltelijk worden weergegeven kan het zijn dat de resolutie van uw beeldscherm te laag is ingesteld. Words&Birds werkt optimaal bij een beeldschermresolutie van 1024 x 768 pixels of hoger. U kunt de beeldschermresolutie aanpassen in het configuratiescherm van uw computer. Veel browsers hebben een “volledige scherm modus” die met de F11-knop kan worden geactiveerd.

Wat heb ik nodig (in de klas) om gebruik te kunnen maken van Words&Birds?

Words&Birds werkt volledig via internet. Dit heeft het grote voordeel dat er geen installatie en onderhoud op scholen nodig is. U heeft dus alleen een computer, laptop of tablet met een internetverbinding nodig om met Words&Birds te werken.

Aan welke eisen moet mijn computer voldoen voor Words&Birds?

Voor Words&Birds is het ideaal om een computer te hebben, die niet ouder dan 2 jaar is. Uw browser moet aan de volgende eisen voldoen:

 • Als u Internet Explorer gebruikt, moet u minimaal Internet Explorer 11 hebben. Voor een optimale gebruikerservaring adviseren wij Safari 6 of hoger, of een recente versie van Google Chrome of Firefox.
 • Javascript moet zijn ingeschakeld.
 • Een minimale beeldschermresolutie van 1024 x 768 pixels is vereist.
 • Voor audiospellen is Adobe Flash vereist; de iPad maakt gebruik van HTML5.

Wilt u zeker weten dat Words&Birds goed draait op uw computer of tablet alvorens u een abonnement afsluit? Klik dan hier om een demo account aan te maken en Words&Birds uit te proberen.

Werkt Words&Birds ook op de iPad?

Ja; dit is geen app, maar werkt gewoon door in te loggen op Words&Birds in je browser. De iPad versie kun je eenvoudig uitproberen door een demo account aan te maken op onze website en deze op jouw iPad te spelen.

Als ik inlog zie ik geen speelomgeving, alleen een wit scherm.

Waarschijnlijk is niet de juiste Flash Player geïnstalleerd op uw computer. Klik hier om de juiste Flash Player te installeren.

Er werkt iets niet goed! Kan ik dit zelf verhelpen?

Wellicht, Words&Birds is namelijk continu in ontwikkeling. Hierdoor kan het zijn dat u niet de meest recente versie van Words&Birds in uw browser ziet. Dit kunt u verhelpen door de cache te legen. Klik hier om te lezen hoe dat moet in uw webbrowser.

Mijn gekozen wachtwoord wordt niet opgeslagen

We hebben onze wachtwoordeisen aangepast. Dit betekent dat ieder wachtwoord moet voldoen aan de volgende eisen:
– minimaal 12 tekens
– minimaal 1 hoofletter
– minimaal 1 kleine letter
– minimaal 1 symbool
– minimaal 1 cijfer

Onderwijs - voor wie en waarom?

Voor welke leeftijd is Words&Birds geschikt?

Words&Birds is geschikt voor kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De moeilijkheid van de opgaven van Words&Birds loopt per taalspel van heel makkelijk tot heel moeilijk, zodat alle kinderen op hun eigen niveau uitgedaagd worden.
Om te bepalen of Words&Birds aansluit bij uw wensen, kunt u een gratis demo account aanmaken. U kunt ook een aantal leerlingen laten spelen om te bekijken hoe zij het programma ervaren.

Op welke manier kan ik Words&Birds inpassen in mijn onderwijsschema?

 • U kunt Words&Birds op de weektaak zetten.
 • U kunt een aftekenlijst gebruiken waarbij leerlingen zelf de volgende leerling op de lijst moeten roepen als zij klaar zijn.
 • Leerlingen kunnen zowel thuis als op school inloggen op Words&Birds . U kunt leerlingen dus ook de opdracht geven om thuis te oefenen.
 • U kunt een specifiek moment op de dag of in de week inplannen voor Words&Birds.
 • Words&Birds is geen instructieprogramma en is aanvullend op de taalmethodes. Uiteraard kunt u er wel voor kiezen om een gedeelte van het (digitale) oefenmateriaal van uw methode te laten vervangen door Words&Birds.
 • U kunt Words&Birds ook alleen aanschaffen voor een gedeelte van uw klas waarvan u denkt dat zij het meeste baat hebben bij het werken met Words&Birds.

Op welke manier past Words&Birds binnen het opbrengstgericht werken?

Opbrengstgericht werken betekent dat leerkrachten zich in het bijzonder op leeropbrengsten focussen om optimale ontwikkelings- en onderwijsresultaten te behalen bij alle leerlingen. Toetsresultaten spelen daarin een belangrijke rol, maar ook de dagelijkse praktijk van observeren van leerlingen en het nakijken van hun werk.
Words&Birds kan ingezet worden voor ‘opbrengstgericht onderwijs’ doordat het leerkrachten gedetailleerder informatie levert over de taalontwikkeling van leerlingen. Doordat Words&Birds alle gegevens automatisch opslaat en analyseert kunnen leerkrachten leerlingen goed volgen in hun ontwikkeling en houden ze meer tijd over voor individuele instructie.

Voldoet Words&Birds aan de doelstelling van passend onderwijs?

Words&Birds is adaptief. De moeilijkheid van de opgaven wordt automatisch aangepast aan de vaardigheid van de speler. Dit maakt Words&Birds uitdagend voor zowel zwakke als (zeer) goede spelers. Words&Birds past op deze manier goed bij de doelstelling van passend onderwijs.

Voldoet Words&Birds aan de taal referentieniveaus?

De opgaven zijn gebaseerd op niveau A1, A2 en B1 van het Europees Referentiekader voor talen. Het programma heeft nog geen directe koppeling met de referentieniveaus maar biedt wel mogelijkheden om de referentieniveaus te benaderen. Zo geeft Words&Birds inzicht in de opgaven waarop een leerling, gezien zijn of haar vaardigheidsniveau, het meest onder verwachting scoort. Dit biedt snel inzicht in welke opgaven nog niet worden beheerst. Daarnaast worden de prestaties van leerlingen afgezet tegen leerlingen in dezelfde leeftijdsgroep of een gekozen leeftijdsgroep. Hierdoor wordt eenvoudig duidelijk hoe leerlingen presteren t.o.v. leerlingen uit dezelfde groep of een andere leeftijdsgroep.

Kan Words&Birds naast andere taalprogramma’s of taalmethodes worden gebruikt?

Words&Birds is een oefenprogramma en geen taalmethode met instructie. Hierdoor is Words&Birds methode onafhankelijk en kan het naast iedere taalmethode worden gebruikt voor het oefenen en volgen van de taalvaardigheden van leerlingen. Leerkrachten hebben de mogelijkheid om aan te geven welke domeinen ze belangrijk vinden en in elk geval geoefend moeten worden. In deze handleiding leest u hoe dit mogelijk is. Met deze mogelijkheid kan het ook goed in combinatie met een instructieles over een bepaald domein gebruikt worden.

Is Words&Birds hetzelfde als een leerlingvolgsysteem?

Leerling kunnen op elk moment en zowel op school als thuis inloggen om te oefenen in Words&Birds. Het is dus geen toets met één toetsmoment onder gecontroleerde omstandigheden, zoals dat gebeurt bij de toetsen van leerlingvolgsystemen. Deze toetsen worden vaak slechts één of twee keer per jaar afgenomen.
Words&Birds is minder gecontroleerd, maar haalt zijn voordeel uit de hoge frequentie van de oefengegevens. Deze oefengegevens kunnen samen een gedetailleerd beeld geven van de ontwikkeling van een leerling. Daarnaast biedt Words&Birds leerkrachten en ouders inzicht in de sterke en zwakke punten van de leerlingen en de klas als geheel en de specifieke fouten die leerlingen maken.

Hoe kunt u als school ouders informeren over Words&Birds ?

Met deze brief voor ouders kunnen scholen ouders informeren over Words&Birds en het gebruik van de geanonimiseerde gegevens voor onderzoek.

Abonnement - hoe inschrijven en opstarten?

Wat is de prijs van een Words&Birds abonnement?

Oefenweb.nl hanteert een staffel voor de producten Rekentuin, Taalzee en Words&Birds. Met deze staffel betaalt u relatief minder bij afname van meer licenties, meer producten en een langere abonnementsduur. Bereken zelf uw prijs met onze rekenhulp.

Wij willen Words&Birds slechts voor een paar leerlingen van onze school afsluiten, kan dit?

U kunt zelf het aantal gebruikers kiezen waarvoor u een abonnement wilt afsluiten. Dit kan uw hele school zijn, maar ook een paar klassen of zelfs een paar kinderen. Voor alle abonnementen geldt dezelfde rekenregel: €30,- basisadministratiekosten + variabele licentieprijs per jaar. U kunt tussentijds uw abonnement uitbreiden. U betaalt dan €10,- basisadministratiekosten in plaats van €30,-. Bij een verlenging betaalt u weer €30,- basiskosten.

Kan ik als familie een Words&Birds abonnement afsluiten?

Ja dat kan. U heeft al een abonnement vanaf één licentie (toegang voor één speler tot één product). Bekijk de prijzen op onze prijzenpagina. Hierna kunt u direct doorgaan naar het bestelproces.

Ik heb als familie een Words&Birds abonnement aangeschaft, hoe nu verder?

 • stap 1: In de bevestigingsmail van uw bestelling staat uw gebruikersnaam en een link om uw wachtwoord aan te maken.
 • stap 2: Ga naar de backend en log in met uw eigen inloggegevens.
 • stap 3: Kies Beheer - Nieuwe speler om spelers toe te voegen.
 • stap 4: Om de inloggegevens van spelers op te zoeken kiest u Beheer – Spelerwachtwoorden.
 • stap 5: Uw kind logt in met zijn of haar eigen inloggegevens en kan gaan spelen in Words&Birds/Rekentuin/Taalzee

Deze stappen zijn uitgebreid omschreven in de Eerste keer gebruiken handleiding of in het Familie starterspakket.

Ik heb als school een Words&Birds abonnement aangeschaft, hoe nu verder?

De school van mijn kind is gestopt met Words&Birds. Wat nu?

Als de school van uw kind is gestopt met Words&Birds zal de spelomgeving van uw kind niet langer beschikbaar zijn. U kunt ervoor kiezen om zelf een abonnement voor uw kind(eren) af te sluiten. Meer informatie hierover vindt u op de prijzenpagina.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten.

Spelers: vraag aan je leerkracht of ouder wat je wachtwoord is.
Andere gebruikers: Klik hier om een nieuw wachtwoord aan te vragen.

Hoe kan ik mijn gebruikersnaam en of wachtwoord wijzigen?

Spelers: vraag aan je leerkracht of ouder of zij je wachtwoord willen wijzigen.
Andere gebruikers: Klik hier om een nieuw wachtwoord aan te vragen door uw e-mailadres in te voeren, waarmee u bekend bent bij Words&Birds. Wanneer u bent ingelogd kunt u in de Oefenweb backend (beheerdersgedeelte Words&Birds) tevens uw gebruikersnaam aanpassen, onder Beheer - Gebruikers. Klik achter uw naam op Bewerk en pas het aan.

Hoe werkt de Couponcode op de bestelpagina?

Op de bestelpagina heeft u de mogelijkheid om het aantal Words&Birds, Rekentuin en Taalzee licenties in te vullen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om hier een Couponcode in te vullen, indien u deze van ons heeft ontvangen. Het invullen van de Couponcode is uiteraard niet verplicht. Deze code verrekend automatisch een bijbehorende korting over het totaal bedrag van de bestelling.

Hoe kan ik betalen?

Er zijn diverse manieren waarop u een abonnement op Words&Birds kunt betalen, namelijk: iDeal, MasterCard, VISA, PayPal of d.m.v. overboeking.

Zodra u een bestelling gedaan heeft kunt u direct beginnen met spelen. Ook als u gekozen heeft voor overboeking.

Betalingen van abonnementen lopen via een administratiekantoor. Moet ik als beheerder nu toch het betaalproces doorlopen?

Als beheerder heeft u als enige de mogelijkheid om de betaling in gang te zetten. Dit kunt u doen door tijdens het bestelproces aan te geven op welke manier uw school wenst te betalen. Indien een andere persoon of organisatie verantwoordelijk is voor de betaling, kiest u voor de betaaloptie ‘overschrijven’. Vervolgens ontvangt u de factuur met betalingsinstructies per mail. Deze e-mail kunt u doorsturen naar de persoon of instantie die verantwoordelijk is voor de betaling.

Kan ik licenties omzetten naar licenties voor een ander product?

Nee, licenties zijn productgerelateerd. Heeft u bijvoorbeeld teveel Rekentuinlicenties, dan kunnen die niet worden omgezet in Taalzeelicenties. Extra licenties kunt u wel altijd aanvragen via een bijbestelling.

Hoeveel licenties heb ik nodig?

Een licentie is de toegang voor één speler tot één product. Voorbeeld: u wilt drie kinderen met Rekentuin en twee kinderen met Taalzee laten werken, dan heeft u drie Rekentuin- en twee Taalzeelicenties nodig.

Ik heb meerdere kortingscodes, kan ik deze combineren?

Het is bij ons niet mogelijk om meerdere kortingscodes te combineren. U kunt zelf de keuze maken welke kortingscode u gebruikt. Korting is altijd onder voorbehoud van druk- en zetfouten.